22.11.2016/4913

Utlänningsärende - Upphörande av flyktingstatus - Anskaffning av nytt pass - Användning av existerande pass

A som var hemma från Bagdad hade beviljats asyl i förhållande till sitt hemland Irak. Han hade efter att ha erhållit asylstatus med sitt Irakiska pass gjort en månadslång resa till kurdområdet i norra Irak, där han då ansett sig kunna vistas i trygghet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att användningen av ett existerande pass inte kunde jämställas med att ansöka om och erhålla ett nytt nationellt pass, vilket i enlighet med UNHCR:s flyktinghandbok i brist på annan utredning kunde tolkas som att personen av fri vilja begagnar sig av den stats skydd där han eller hon är medborgare. På denna och de övriga grunder som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut upphävdes Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut om att flyktingstatusen skulle upphöra.

Utlänningslagen 107 § 1 mom. 1 punkten

Flyktingkonventionen 1 art. C.1 punkten

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander och Tuomas Kuokkanen. Föredragande Antti Jukarainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.