8.11.2016/4636

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Etiopien - Oromo - Ny landinformation - Ny utredning

A var hemma från delstaten Oromia i Etiopien och hans etniska tillhörighet var oromo. Han hade arbetat som lärare i sitt hemland. I sin asylintervju hade A berättat att han tagits till fånga 2004 då han deltagit i organiseringen av en demonstration. Han hade misshandlats under fångenskapen och man hade försökt tvinga honom att berätta att han var medlem av Oromia Liberation Front (OLF) - rörelsen. A hade senare två gånger kallats till förhör på grund av misstänkt medlemskap i OLF. År 2014 då A studerade vid universitetet hade han deltagit i en demonstration mot regeringens planerade Master Plan. A hade kommit till Finland för att studera i september 2014 och sökt asyl i mars 2015. Åt förvaltningsdomstolen hade A berättat att han under sitt Etiopienbesök i december 2014 hade utfrågats av polisen om sitt deltagande i demonstrationen i januari 2014, och att polisen då hade använt våld mot honom. A hade åt högsta förvaltningsdomstolen berättat att han i september 2016 i Finland hade deltagit i en protestmarsch mot Etiopiens regering och att en bild på honom hade publicerats i samband med en nyhet om händelsen.

Migrationsverkets färska landinformation gällande oromo-folket i Etiopien skulle beaktas i ärendet. Enligt landinformationen hade de etiopiska myndigheterna gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot oromo-folket efter november 2015 och hundratals personer hade dött till följd av våld från myndigheternas sida. Myndigheternas hårda tag hade fortsatt i början av hösten 2016. Vidare skulle det beaktas att A åt förvaltningsdomstolen berättat om polisförhöret och att polisen brukat våld mot honom, liksom även hans redogörelse åt högsta förvaltningsdomstolen för sitt deltagande i marschen mot Etiopiens regering här i Finland och att en bild av honom publicerats i sammanhanget. Denna utredning hade inte stått till Migrationsverkets förfogande då det fattade sitt beslut gällande A:s behov av internationellt skydd och uppehållstillståndsansökan samt avvisning.

Enligt den begäran som Migrationsverket framförde i sitt utlåtande, upphävdes förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut och ärendet återvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Sakari Vanhala, Janne Aer, Mikko Puumalainen och Tuomas Kuokkanen. Föredragande Katja Tertsonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.