25.10.2016/4472

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Överlåtelse - Sale-and-lease back-arrangemang - Bundenhet vid bokföring

Till bokföringslagen hade fogats bestämmelser om hur tillgångar som anskaffats genom ett finansiellt leasingavtal kunde tas upp i bokföringen. Enligt den nya bestämmelsen kunde en bokföringsskyldig leasingtagare under vissa förutsättningar ta upp tillgångarna i sitt bokslut som om de köpts. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att dessa principer i bokföringslagen inte kunde tillämpas i beskattningen. 5 § 1 mom. 1 punkten.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.