18.10.2016/4392

Kommunalärende - Inledande av vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar - Överklagbarhet av beslut - Rättelseyrkande - Beredning

Kommunstyrelsen hade beslutat ge kommundirektören rätt att inleda en vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar. Med hänsyn till att förutsättningarna för en enskild väg regleras i lagen om enskilda vägar, hade kommunstyrelsen med sitt beslut inte avgjort och inte på ett juridiskt bindande sätt kunnat avgöra om den enskilda vägen skulle realiseras. Kommunstyrelsens beslut gällde således endast beredningen av saken och rättelse i beslutet kunde inte yrkas enligt 91 § i kommunallagen (365/1995).

Kommunallagen (365/1995) 89 och 91 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.