29.9.2016/4163

Taxitillstånd - Överlåtelse av taxitillstånd - Trafikansvarig - Utredningsskyldighet

Den fysiska personen A:s taxitillstånd hade 6.2.2013 överförts på aktiebolaget Taxi X Ab, i vilket A ägde samtliga aktier. A hade också anmälts som trafikansvarig för bolagets trafik. Styrelsens ordinarie ledamot har varit A och ersättare B. I en ansökan om anlänt till NTM-centralen 9.8.2013 hade Taxi X Ab begärt att B skulle bli trafikansvarig i stället för A. B hade 30.5.2013 valts till ordinarie ledamot av styrelsen, samtidigt som A blivit ersättare i styrelsen.

NTM-centralen begärde utredning av bolaget om bytet av den trafikansvariga personen samt om A:s och B:s uppgifter i den taxitrafik som bolaget bedrev. NTM-centralen begärde också att bolaget samtidigt till NTM-centralen skulle lämna in kopior av protokollen från bolagets bolagsstämmor och styrelsesammanträden för hela den tid som bolaget existerat, kopia av aktieboken samt kopior över andra eventuella avtal. Bolaget lämnade inte den utredning som begärts och

hänvisade till att det i lagen om taxitrafik inte förutsattes att sådan utredning skulle lämnas.

NTM-centralen avslog ansökan och ansåg att den ändring som bolaget hade ansökt om hade haft som följd att bolagets taxitillstånd i verkligheten hade överlåtits till B. Förvaltningsdomstolen avslog bolagets besvär över NTM-centralens beslut och anförde som beslutsskäl att den utredning som NTM-centralen hade krävt att få hade behövts för att saken skulle kunna avgöras. När den begärda utredningen inte hade lämnats, hade NTM-centralen kunnat avslå ansökan. Högsta

förvaltningsdomstolen avslog Taxi X Ab:s besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om taxitrafik 2 § 4 punkten, 10 § 2 mom., 11 § 1 och 2 mom. samt 25 § 1 mom.

Förvaltningslagen 31 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.