29.9.2016/4144

Medborgarskapsärende - Oförvitlighetsvillkor - Väntetid - Tilläggsväntetid - Migrationsverkets direktiv

Då väntetid enligt 19 a § 3 mom. i medborgarskapslagen fastställdes kunde även sådana handlingar som inte längre enskilt hade kunnat förlänga väntetiden vid tidpunkten för beslutet, beaktas som handlingar förenade med väntetid.

Finlands grundlag 80 § 1 mom.

Medborgarskapslagen 19 § och 19 a §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Elina Fagerholm-Lampi. Föredragande Katariina Bargum.

Om den sökande har gjort sig skyldig till fler än en straffbar gärning, sammanräknas inte de väntetider som hänför sig till de olika gärningarna. Av de alternativa väntetiderna väljs den som löper ut sist. Denna väntetid förlängs med minst två månader och högst ett år för var och en av de övriga gärningar som är förenade med väntetid, utgående från gärningens art och hur strängt straff som dömts ut för gärningen, dock så att väntetiden inte överskrider den maximitid som i 2 mom. föreskrivs för olika straffarter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.