19.9.2016/3914

Offentlig upphandling - Avbrytande av upphandlingsförfarande - Ersättning för rättegångskostnader

En upphandlande enhet hade i ett anbudsförfarande fått två anbud och 31.10.2013 fattat upphandlingsbeslut om A:s anbud. Samma dag hade den upphandlande enheten med ett annat beslut uteslutit det andra anbudet ur upphandlingsförfarandet, med hänvisning till att det hade lämnats in för sent. Upphandlingen avbröts 19.6.2014 av den upphandlande enheten på den grunden att enligt den upphandlande enhetens tolkning hade inte heller A:s anbud kommit in i tid i original, vilket hade förutsatts i anbudsförfrågan. Upphandlingen avbröts alltså cirka 7,5 månader efter upphandlingsbeslutet.

Marknadsdomstolen avslog A:s besvär över beslutet att avbryta upphandlingsförfarandet samt yrkandet om att den upphandlande enheten skulle åläggas att ersätta A:s rättegångskostnader. Enligt marknadsdomstolens beslut hade den upphandlande enheten kunnat avbryta upphandlingen, men marknadsdomstolen ansåg att detta hade kunnat ske på en annan grund än den som den upphandlande enheten hade anfört.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att under ovan nämnda förhållanden hade beslutet att avslå A:s yrkande om ersättning av rättegångskostnader till en del varit oskäligt på det sätt som avses i 74 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen, när man beaktade den grund som marknadsdomstolen haft för sitt beslut. Högsta förvaltningsdomstolen ålade den upphandlande enheten att ersätta A:s rättegångskostnader i marknadsdomstolen med ett belopp som högsta förvaltningsdomstolen ansåg vara skäligt.

Lagen om offentlig upphandling 89 § 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 74 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.