13.9.2016/3803

Handlingsoffentlighet - Skattegranskning - Anteckningar - Myndighetshandling

Ett bolag som var föremål för skattegranskning hade begärt att Skatteförvaltningen till bolaget skulle lämna ut bland annat skattegranskarnas anteckningar, Excel-tabeller och resultat från sökningar i Orbis-databasen. Dokumenten var sådana skisser, listor över sakfrågor och andra anteckningar och utkast på vilka offentlighetslagen inte skulle tillämpas enligt 5 § 3 mom. 2 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Skatteförvaltningen hade således kunnat vägra lämna ut dem till bolaget.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 5 § 3 mom. 2 punkten

Se även HFD 2016:131

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Liisa Selvenius-Hurme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.