Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2015

Resultatsidor

1-20 21-32

26.5.2015/1395
Kommunalbesvär - Förvaltningsdomstols behörighet - Ärende i vilket marknadsdomstolen inte är behörig - Tillämpningsområde för lagen om offentlig upphandling - Anknuten enhet - Besvärsgrunder - Laboratorietjänster
20.5.2015/1342
Avbrytande av verkställighet - Statsunderstöd - Återkrav - Statsbidragsmyndighet - Besvärsmyndighet - Tillämplig lag
17.4.2015/1038
Vattentjänster - Fastighet - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Besvärsrätt - Vattentjänstverk
2.4.2015/888
Inkomstbeskattning - Skogsavdrag - Samfälld skog som ett aktiebolag bildat - En samfälld skogs rätt till skogsavdrag
23.3.2015/826
Handlingsoffentlighet - Rättegångshandling - Forskningstillstånd - Besvärsmyndighet - Besvär över försäkringsdomstolens beslut
16.2.2015/409
Marktäktslagen - Grundvattenområde - Behov av tillstånd enligt vattenlagen
16.2.2015/388
Felparkeringsavgift - Parkeringsskiva - Synligt ställe - Snötäckt vindruta
12.2.2015/378
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av bedömningsförfarandet på ett projekt i ett enskilt fall - Förvaltningsdomstols beslut - Ändringssökande - Besvärsrätt
11.2.2015/362
Markanvändnings- och bygglag - Byggnadstillsyn - Åtgärdstillstånd och ändring av sådant tillstånd - Behov av tillstånd - Tälthall av presenningsduk - Anläggning av en gårdsplan som upplagringsområde - Schaktning - Förberedande åtgärd - Marktäkt
6.2.2015/295
Yrkeshögskola - Återtagning av villkorligt antagningsbeslut - Ändringssökande - Besvärsförbud
4.2.2015/269
Naturvårdslag - Flygekorre - Föröknings- och rastplats
29.1.2015/222
Renhållningsavgift - Åland - Besvärstillstånd - Rikets behörighet i fråga om rätt­skipning
Resultatsidor

1-20 21-32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.