23.12.2015/3824

Bilskatt - Skatteprocent - Inverkan av unionens rättsregler - Diskrimineringsbedömning - Bil som införts från ett område utanför EU- och EES-området

A Ab hade år 2008 till Finland infört en personbil av märket Porsche 911 Cabrio, som bolaget köpt i Amerikas förenta stater och som tagits i bruk år 2003. Tullen hade beskattat bilen så att skattens andel hade bestämts enligt det system som grundar sig på bilens koldioxidutsläpp. Denna andel hade fastställts till 38,50 procent av bilens värde i detaljhandeln. A Ab yrkade att man vid bestämningen av skattens andel skulle göra en likadan bedömning av att skatten inte var diskriminerande som Europeiska unionens domstol och högsta förvaltningsdomstolen i sin rättspraxis har förutsatt att ska göras när en bil införs till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom bilen inte hade införts till Finland från en medlemsstat i Europeiska unionen, utan från Amerikas förenta stater, blev unionens rättsregler inte tillämpliga i saken och den skatteprocent som bestämts för bilen med tillämpning av bestämmelserna i 5 a § i bilskattelagen behövde inte jämföras med den skatteandel som ingick i värdet på ett fordon vid första registrering i Finland. Omröstning 4 - 1.

Debitering av bilskatt år 2008.

Bilskattelagen 5 a § 1 mom. (1292/2007)

Jfr HFD 2014:182

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Antti Jukarainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.