15.12.2015/3721

Förvaltningstvistemål - Arvode till familjevårdare - Förvaltningsdomstolens sammansättning

Förvaltningsdomstolen skulle ta ställning till en ansökan i vilken nära anhöriga till ett barn yrkade att kommunen skulle betala dem arvode för familjevård, ersättning för kostnader samt ersättning för inledandet av vården av barnet.

Förvaltningsdomstolen hade avgjort förvaltningstvistemålet i en sammansättning till vilken hörde två lagfarna ledamöter och en sådan sakkunnigledamot som avses i 7 § 1 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna. Enligt detta lagrum deltar en sakkunnigledamot i behandlingen och avgörandet av sådana ärenden enligt barnskyddslagen som gäller barn- och familjeinriktat barnskydd.

I kostnadstvisten mellan enskilda personer och kommunen var det inte fråga om ett sådant i barnskyddslagen avsett ärende som gällde barnskydd. Ansökan i förvaltningstvistemålet borde ha avgjorts så som avses i 12 § 1 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna, det vill säga i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter. Därför upphävdes förvaltningsdomstolens beslut och ärendet återvisades till förvaltningsdomstolen för ny handläggning.

Lagen om förvaltningsdomstolarna 7 och 12 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Anne Niemi, Sakari Vanhala, Eija Siitari, Outi Suviranta och Heikki Harjula. Föredragande Camilla Sandström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.