10.12.2015/3649

Beskattning av personlig inkomst - Lön - Uppsägning - Ersättning för immateriell skada

Hovrätten hade bestämt att en arbetsgivare till en uppsagd arbetstagare som ersättning för den immateriella skada som arbetstagaren lidit till följda av att arbetsavtalet upphävts utan grund skulle betala lön för tre månader, eller 9 918 euro.

Eftersom ersättningen, som med stöd av 12 kap. 2 § i arbetsavtalslagen betalades för ogrundat upphävande av arbetsavtal hänförde sig till arbetsförhållandet och eftersom lön och därmed jämförbar inkomst i arbetsförhållande enligt 61 § 2 mom. i inkomskattelagen är skattepliktig inkomst, ansåg högsta förvaltningsdomstolen i motsats till förvaltningsdomstolen att ersättningen till den uppsagda arbetstagaren var skattepliktig förvärvsinkomst för honom. Det saknade betydelse för saken att ersättningen enligt hovrättens dom i sin helhet var ersättning för immateriell skada.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom. och 61 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Paula Makkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.