11.12.2015/3614

Handlingsoffentlighet - Ny handling - Skyldighet att sätta upp en ny handling

Statistiken över uppbåden i varje enskild kommun, av vilken det framgick vilken den procentuella fördelningen var i fråga om ändring av tidpunkten för inträde i beväringstjänst, var inte en statistik som kunde skrivas ut ur värnpliktsregistret, utan registeruppgifterna måste sållas, bearbetas och kombineras för att en sådan statistik skulle kunna göras upp. Det hade således blivit fråga om att sätta upp en ny handling, vilket myndigheten enligt bestämmelserna i offentlighetslagen inte var skyldiga att göra med anledning av den begäran om utlämning av upplysningarna som framställts.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 5, 9, 13 och 16 §

Se RP 30/1998 s. 54, 70 och 73 - 74

Se HFD 2007:39 och HFD 2007:64

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen och Janne Aer. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.