7.12.2015/3536

Offentlighet - Affärshemlighet - Rättegångshandling - Kosttillskott - Sammansättning - Mängden av olika beståndsdelar

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) hade till ett utlåtande som centret gett till högsta förvaltningsdomstolen i ett rättsskipningsärende fogat en tabell över kosttillskott som fanns på marknaden. Av tabellen framgick preparatets tillverkare, namnet på preparatet samt dess sammansättning och hur många milligram av olika beståndsdelar som ingick i preparatet. Fimea meddelade att tabellen i sin helhet var sekretessbelagd på den grunden att den innehöll upplysningar som var affärshemligheter för tillverkarna av kosttillskotten. Fimea meddelade också att centret hade fått upplysningarna genom myndighetsutbyte av information och hade förbundit sig att hemlighålla dem.

Uppgiften om vilken exakt mängd av varje beståndsdel som ingick i preparatet ansågs vara en sådan sekretessbelagd affärshemlighet för tillverkaren av preparatet som avses i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, med undantag för mängden av det specifika ämnet i kosttillskottet i fråga. Till övriga delar ansågs upplysningarna vara offentliga.

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 1, 3, 7 och 8 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 20 punkten

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Alice Guimaraes-Purokoski och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Anne Nenonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.