23.11.2015/3406

Beställaransvar - Försummelseavgift - Verkställighet - Grundbesvär

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet hade beslutat att ett bolag skulle betala försummelseavgift enligt beställaransvarslagen. Förvaltningsdomstolen hade prövat bolagets besvär över beslutet som grundbesvär enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter och satt ner avgiften. Regionförvaltningsverket anförde besvär i högsta förvaltningsdomstolen, som konstaterade att i 10 § 3 mom. i beställaransvarslagen föreskrivs att om verkställigheten av en försummelseavgift bestäms i lagen om verkställighet av böter. När i lagen om verkställighet av böter inte bestäms att grundbesvär kan anföras, borde förvaltningsdomstolen inte ha prövat bolagets besvär som grundbesvär. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och undanröjdes och bolagets besvär i förvaltningsdomstolen avvisades på den grunden att de inte anförts inom föreskriven tid.

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) 10 § 13 mom.

Lag om verkställighet av böter 1 § 2 mom.

Lag om verkställighet av skatter och avgifter 9 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Leo Kaasinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.