10.11.2015/3210

Naturvård - Skyddsområde - Fredningsbestämmelse - Naturinventering - Naturvetenskaplig forskning - Markägarens samtycke - Allemansrätt

Ett naturskyddsområde hade inrättats med markägarens samtycke. Enligt en fredningsbestämmelse i beslutet fick naturinventeringar och naturvetenskaplig forskning utföras på området endast med markägarens skriftliga medgivande och NTM-centralens tillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att naturinventering, såsom fågelräkning, och naturvetenskaplig forskning, såsom tagande av vattenprover, ofta kunde utföras med stöd av allemansrätten. Enligt naturskyddslagen är det möjligt att i en bestämmelse i ett beslut om inrättandet av ett naturskyddsområde förbjuda eller begränsa rätten att färdas i naturskyddsområdet eller en del av det, om detta krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet. På det naturskyddsområde som det nu var fråga om hade rätten att färdas på området inte begränsats, med undantag av landstigningsförbuden och vistelseförbuden i fredningsbestämmelserna.

Med stöd av det ovan anförda skulle bestämmelsen i fråga tolkas så att den gäller endast sådan naturinventering och naturvetenskaplig forskning som inte kan utföras med stöd av allemansrätten.

Naturvårdslagen 24 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Janne Aer. Ärendets föredragande Liisa Selvenius-Hurme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.