19.8.2015/2211

Felparkeringsavgift - Parkeringsförbud - Enskilt område - Tilläggsskylt - Parkering som förutsätter tillstånd - Parkeringstillstånd för handikappade

Enligt en tilläggsskylt till ett parkeringsförbudsmärke på en gårdsplan gällde parkeringsförbudet inte dem som beviljats tillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att man genom tilläggsskylten på ett tydligt sätt hade angett att det var frågan om ett enskilt område, där det var förbjudet att parkera utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. Felparkeringsavgift hade kunnat påföras för parkering som skett utan behörigt tillstånd. Vid den juridiska bedömningen saknade det betydelse att det parkerade fordonet hade varit försett med intyg över parkeringstillstånd för en gravt handikappad person.

Lagen om parkeringsövervakning 1 § 1 mom. 1 punkten

Vägtrafiklagen 28 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Matti Halén, Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.