11.8.2015/2170

Kommunalärende - Valbarhet - Särskild valbarhet - Samkommuns revisionsnämnd - Fullmäktigeledamot - Ersättare i fullmäktige

Enligt 82 § 4 mom. i kommunallagen kan i grundavtalet för en samkommun överenskommas om att ledamöterna och ersättarna i andra organ än samkommunsstämman ska vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna.

Enligt 12 § i grundavtalet för en samkommun skulle medlemskommunerna utse ledamöterna och ersättarna i samkommunens revisionsnämnd bland sina fullmäktigeledamöter. Med hänsyn till ordalydelsen i 82 § 4 mom. i kommunallagen skulle grundavtalet tolkas så att med fullmäktigeledamöter avsågs ledamöter, inte ersättare i fullmäktige.

Kommunallagen (365/1995) 9 § 1 mom. och 82 § 4 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Anne E. Niemi, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski och Outi Suviranta. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.