30.6.2015/1871

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Tjänster som möjliggör utövande av idrott - Agility för hundar - Uthyrning av hall - Skattesats

A hyrde ut en hall för där man ordnade agility för hundar. Agility innebar att en hund avverkade en hinderbana medan en person (hundföraren) från ett kort avstånd styrde hunden längs banan. Det tog ungefär en minut för hunden att avverka banan. Hundföraren styrde hunden främst genom att springa med och samtidigt ge hunden muntliga anvisningar eller handtecken. I hallen fanns två fält som var utrustade med konstgräs och hinder. Uthyrningen skedde i allmänhet så att varje grupp samma tid varje vecka besökte hallen med egen nyckel och under en timmes tid övade där på egen hand. Vanligtvis hade fem hundekipage samma halltid och övade då så att ett ekipage alltid var i tur att avverka banan. A var på plats bara för underhållsarbeten i hallen. Hallen hyrdes av föreningar, företag och enskilda.

När man tog hänsyn till syftet med upplåtelsen av lokalerna, det vill säga dressyr av hundar för dem som har hundar som hobby eller att en hund ska avverka en hinderbana och följaktligen röra sig längs den, var det inte fråga om en tjänst som möjliggjorde utövande av idrott. I detta avseende saknade det betydelse att hundföraren när han eller hon dresserade eller styrde hunden också själv rörde sig på hinderbanan. Dessutom skulle de undantag som gällde nedsatt skattesats tolkas snävt, varför den nedsatta skattesatsen i 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen inte kunde tillämpas på uthyrning av hallen för denna agility, utan den allmänna skattesatsen i 84 § i samma lag skulle tillämpas. Omröstning 3 - 2.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande för tiden 4.10.2013 - 31.12.2014.

Mervärdesskattelagen 84 § och 85 a § 1 mom. 3 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 98.1 och 98.2 samt stycke 14 i bilaga III

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Outi Suviranta och Leena Äärilä. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.