24.6.2015/1784

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Tillämpning av inskränkningar i avdrag för räntor - Balansjämförelse - Koncernbokslut - Underkoncern

Holdingbolaget X S.à.r.l., som bildats av en placeringsfond med säte i Luxemburg, ägde majoriteten av aktierna i finska A Ab och var således A Ab:s moderbolag. A Ab ägde samtliga aktier i B Ab, som i sin tur ägde samtliga aktier i C Ab. A Ab hade upprättat ett koncernbokslut enligt den finska bokföringslagen. Enligt en ansökan om förhandsavgörande som lämnats till Centralskattenämnden föreskrev den nationella lagstiftningen i Luxemburg inte skyldighet för X S.à.r.l. att upprätta ett bokslut som skulle ha inbegripit de finska bolagen.

A Ab och dotterbolagen bildade en koncern som var en underkoncern till X S.à.r.l. Det koncernbokslut för underkoncernen som A Ab upprättat kunde inte betraktas som ett sådant koncernbokslut som avses i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2014 och 2015.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 a § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Eija Siitari och Leena Äärilä. Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.