24.6.2015/1766

Avfallsavgift - Besvärstillstånd - Grundbesvär

Förvaltningsdomstolen hade avvisat besvär som i första instans anförts hos förvaltningsdomstolen över en avfallsräkning. Förvaltningsdomstolens beslut kunde överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om besvärstillstånd beviljades. Efter att de ordinarie besvären avvisats, borde besvären i förvaltningsdomstolen dock ha prövats som grundbesvär som avses i 9 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Avfallslagen (646/2011) 82 § 2 mom., 83 § och 137 § 4 mom.

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) 9 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori och förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen och Janne Aer. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.