18.6.2015/1687

Klientavgift inom socialvården - Serviceboende - Extraordinarie ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Grundbesvär - Avvisande av ansökan

En tjänsteinnehavare som var underställd kommunens bastrygghetsnämnd hade med tre separata beslut 25.2., 2.7 och 14.8.2014 fastställt de boende- och serviceavgifter som en socialvårdsklient skulle betala för tiden 2.2 - 31.12.2014.

Socialvårdsklienten ansökte hos högsta förvaltningsdomstolen om återbrytande av de beslut med vilka klientavgifterna bestämts och yrkade att avgifterna skulle nedsättas.

De beslut om klient- och serviceavgifter inom socialvården som ansökan om återbrytande gällde kunde på samma grund överklagas genom grundbesvär hos den ordinarie besvärsmyndigheten, det vill säga förvaltningsdomstolen. Ansökan om återbrytande skulle därför avvisas.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1, 15 och 17 §

Förvaltningsprocesslagen 63 § 3 mom.

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter 9 §, 10 § 1 mom., 20 § och 21 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Sakari Vanhala, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila och Leena Äärilä. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.