9.6.2015/1611

Offentlig upphandling - Val av anbudsgivare - Uteslutning ur anbudsförfarande - Skatteskuld - Betalningsarrangemang - Proportionalitetsprincipen

En upphandlande enhet hade med stöd av 54 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig upphandling kunnat utesluta ändringssökanden ur anbudsförfarandet på den grunden att ändringssökanden hade obetalda skatter, även om ändringssökanden hade avtalat med skattemyndigheten om ett betalningsarrangemang för skatterna. Vid prövningen av frågan om uteslutning kunde ske skulle den upphandlande enheten i enlighet med vad som föreskrivs i 54 § 2 mom. i lagen om offentlig upphandling ta hänsyn till skatteskuldens belopp (cirka 59 000 euro, vilket utgjorde över sex procent av upphandlingens värde) samt andra omständigheter av betydelse för proportionalitetsbedömningen av uteslutningen.

Lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) 54 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom.

Se HFD 2011:29

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.