17.4.2015/1038

Vattentjänster - Fastighet - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Besvärsrätt - Vattentjänstverk

Stadens miljöingenjör hade beviljat A tidsbegränsad befrielse från anslutningsskyldigheten för A:s tomt till stadens vattentjänstverks avlopp. Stadens vattentjänstverk hade med stöd av 33 § 1 mom. i lagen om vattentjänster rätt att anföra besvär över miljöingenjörens beslut.

Enligt stadens instruktion hörde vattentjänstverket till tekniska nämndens ansvarsområde. Denna nämnd utövade vattentjänstverkets talan i ärendet.

Lagen om vattentjänster 3 § (119/2001) 3 punkten, 9 §, 10 § (119/2001) 1 mom., 11 § (1488/2009) 1 och 2 mom., 32 § 1 mom. och 33 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Janne Aer. Föredragande Jukka Reinikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.