2.4.2015/888

Inkomstbeskattning - Skogsavdrag - Samfälld skog som ett aktiebolag bildat - En samfälld skogs rätt till skogsavdrag

Ett inbördes fastighetsaktiebolag hade för avsikt att till en i lagen om samfällda skogar avsedd samfälld skog foga en skogsfastighet som bolaget förvärvat mot vederlag. Fastighetsaktiebolaget kvarstod som ägare till skogsfastigheten. Frågan gällde om den samfällda skogen hade rätt att för denna skogsfastighets del använda fastighetsaktiebolagets anskaffningsutgift som underlag för ett sådant skogsavdrag som avses i 55 § i inkomstskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte centralskattenämndens förhandsavgörande, enligt vilket ett aktiebolag var ett samfund som enligt 55 § i inkomstskattelagen inte har rätt till skogsavdrag, varför inte heller den samfällda skogen hade rätt att göra skogsavdrag av anskaffningsutgiften för den skogsfastighet som fastighetsaktiebolaget fogade till den samfällda skogen. Förhandsavgörande för skatteåret 2014.

Inkomstskattelagen 5 §, 18 § och 55 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila och Leena Äärilä. Föredragande Kari Honkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.