23.3.2015/826

Handlingsoffentlighet - Rättegångshandling - Forskningstillstånd - Besvärsmyndighet - Besvär över försäkringsdomstolens beslut

Bestämmelserna i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar eller bestämmelserna i offentlighetslagen gav inget entydigt svar på frågan om det beslut som försäkringsdomstolen hade fattat med anledning av en ansökan om forskningstillstånd och med tillämpning av 28 § i offentlighetslagen, och som gällde rättegångshandlingar, var ett i 20 § 1 mom. i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar avsett förvaltningsbeslut, i vilket ändring fick sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, eller om ändring i beslutet enligt 33 § 1 mom. i offentlighetslagen skulle sökas hos den regionala förvaltningsdomstolen.

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar gäller samtliga rättegångshandlingar. Med hänsyn till detta var det inte motiverat att två olika lagars bestämmelser om sökande av ändring skulle avgöra hur ändring fick sökas i sådana förvaltningsbeslut om utlämnande av rättegångshandlingar vilka fattats under olika förhållanden. Av denna anledning och med hänsyn till synpunkter som hänförde sig till instansordningen skulle det anses att sökande av ändring i det aktuella fallet reglerades av bestämmelserna i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar. Försäkringsdomstolens beslut om tillstånd att i forskningssyfte ta del av rättegångshandlingarna överklagades således hos högsta förvaltningsdomstolen.

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 2 §, 3 §, 18 § 1 mom. och 20 § 1 mom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 28 § 1 mom. och 33 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen och Liisa Heikkilä. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.