12.2.2015/378

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av bedömningsförfarandet på ett projekt i ett enskilt fall - Förvaltningsdomstols beslut - Ändringssökande - Besvärsrätt

Förvaltningsdomstolen hade upphävt NTM-centralens beslut, enligt vilket på ett projekt borde ha tillämpats det i MKB-lagen avsedda förfarandet för bedömning av miljökonsekvenser i enskilda fall. En privatperson som var motståndare till projektet hade inte rätt att genom besvär söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) 4 § 2 mom., 6 § 1 mom., 17 § 2 mom. och 19 § 1, 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer. Föredragande Petteri Leppikorpi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.