11.2.2015/362

Markanvändnings- och bygglag - Byggnadstillsyn - Åtgärdstillstånd och ändring av sådant tillstånd - Behov av tillstånd - Tälthall av presenningsduk - Anläggning av en gårdsplan som upplagringsområde - Schaktning - Förberedande åtgärd - Marktäkt

En bygginspektör hade beviljat A åtgärdstillstånd för anläggning av en 500 kvadratmeter stor tälthall av presenningsduk för virkesförvaring. Ansökan om åtgärdstillstånd gällde inte anläggning av en 5 500 kvadratmeter stor, för upplagring avsedd inhägnad gårdsplan, som skulle komma att ligga på annan höjd än omgivningen och som inte fanns med i den situationsplan som fogats till ansökan om åtgärdstillstånd. Schaktning och utnyttjande av marksubstanser såsom byggförberedande åtgärder var med stöd av åtgärdstillståndet möjliga endast till den del och i den omfattning som detta var nödvändigt för anläggningen av den byggnad som avsågs i åtgärdstillståndet, alltså hallen. Det område som schaktades för anläggning av upplagringsområdet var så stort att åtgärder av denna omfattning inte kunde betraktas som förberedande åtgärder för uppförandet av hallen. Åtgärdstillstånd för anläggningen av gårdsplanen/upplagringsområdet saknades således. Annat behövligt tillstånd för marktäkten fanns inte heller.

Den storskaliga anläggningen av grådsplanen/upplagringsområdet var en åtgärd som väsentligt påverkade grannarnas ställning och innebar en betydande ändring av åtgärdstillståndet, som var avsett enbart för uppförandet av en tälthall av presenningsduk. En sådan ändring kunde inte genomföras som en ändring som med samtycke av bygginspektören skedde under byggtiden.

Följaktligen var de beslut lagstridiga med vilka bygginspektören hade beslutat att inte vidta åtgärder för att med stöd av 180 § i markanvändnings- och bygglagen avbryta schaktningen av upplagringsområdet och utnyttjandet av marksubstanserna och med vilka den kommunala byggtillsynsmyndigheten hade avslagit begäran om omprövning av beslutet och beslutat att inte vidta åtgärder med stöd av 182 § i markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och bygglagen 126 a § 1 och 6 punkten (958/2012), 180 § och 182 §

Markanvändnings- och byggförordningen 72 § och 79 §

Marktäktslagen 4 §

Se även HFD 19.6.2007 liggare 1632

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Liisa Heikkilä. Föredragande Ilpo Havumäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.