6.2.2015/295

Yrkeshögskola - Återtagning av villkorligt antagningsbeslut - Ändringssökande - Besvärsförbud

Chefen för ett kunskapsområde vid en yrkeshögskola hade tagit ett villkorligt beslut om att anta A som studerande vid yrkeshögskolan. Beslutet skulle vara villkorligt tills A hade lämnat in sina beslut och dessa hade konstaterats vara äkta. Följaktligen var samma chefs beslut 10.4.2013 att återta det villkorliga beslutet en väsentlig del av antagningen till studerande vid yrkeshögskolan.

Eftersom i förvaltningsdomstolens beslut, som gällde antagning av studerande enligt 22 § i yrkeshögskolelagen (351/2003) enligt 42 § 4 mom. i samma lag inte får sökas ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, borde förvaltningsdomstolen inte till sitt beslut ha fogat en besvärsanvisning, enligt vilken ändring i beslutet fick sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, utan till beslutet borde ha fogats ett meddelande om besvärsförbud. Till följd av det besvärsförbud om vilket föreskrivs i 42 § 4 mom. i yrkeshögskolelagen kunde högsta förvaltningsdomstolen följaktligen inte pröva A:s besvär över förvaltningsdomstolens beslut. Den besvärsanvisning som förvaltningsdomstolens hade fogat till sitt beslut skulle således undanröjas och A:s besvär avvisas.

Eftersom förvaltningsdomstolens beslut hade vunnit laga kraft, kunde ändring i beslutet sökas endast genom extraordinära rättsmedel

Yrkeshögskolelagen 42 § 1 och 4 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski och Outi Suviranta. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.