Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2014

Resultatsidor

1-20 21-33

9.5.2014/1536
Fastighetsbeskattning - Fastighetsbegreppet - Fastighets värde - Fastighets beståndsdel - Förekomst av gruvmineraler
29.4.2014/1446
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostad - Ombyggnadsplan - Kostnadsberäkning - Avsteg från ombyggnadsplanen - Nödvändiga ändringsarbeten - Skäliga kostnader
16.4.2014/1298
Kommunalärende - Återkallande av kommunstyrelses uppdrag - Fullmäktigeinitiativ - Fullmäktiges beslut att inte tillsätta ett tillfälligt utskott - Överklagbarheten av fullmäktiges beslut
11.4.2014/1249
Förvaltningstvistemål mellan kommuner - Specialomsorger om utvecklingsstörda - Hemkommun - Minderårig ung person - Flyttning i syfte att bli självständig - Föräldrars flyttning till annan ort
8.4.2014/1190
Kommunalärende - Antagning av budget - Reservering av anslag för en skolas verksamhet - Besluts överklagbarhet - Beslut som gäller beredning - Separat beslut om indragning av skola
4.4.2014/1130
Rättshjälp - Biträdes arvode - I statsrådets förordning bestämt timarvode - Höjning av timarvode - Tidpunkten för ikraftträdandet av arvodesförhöjning - Avsaknad av övergångsbestämmelser - Fastställande av arvode efter förhöjning - Tidpunkten för åtgärden
25.3.2014/909
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Sökande av ändring - Fullföljd av besvär - Krav på besvärstillstånd - Generalplan med rättsverkningar - Utredningsområde - Ett detaljplanområde på ett område där det finns en generalplan med rättsverkningar
18.3.2014/821
Inkomstskattelag - Avdrag av förluster - Ägarväxling - Undantagslov - Fastställt bokslut - Prövning av ansökan
6.3.2014/682
Besvärstid - Försenade besvär - Avvisning av besvär - Mottagningsbevis - Delfående - Söndag
14.1.2014/78
Taxitillstånd - Ändring av stationsplats - Uppdragsavtal
13.1.2014/60
Miljötillstånd - Behandling och återvinning av avfall - Förutsättningar för miljötillstånd - Planläggning - Konflikt med detaljplan - Detaljplan - Tillståndsvillkor - Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader
7.1.2014/27
Kyrkobesvär - Ändring av församlingsindelning - Besvärsrätt - Kyrkoherde - Kaplan
7.1.2014/22
Offentlig upphandling - Behandlingstillstånd - Upphandling som grundar sig på ramavtal - Motivering av beslut om behandlingstillstånd
Resultatsidor

1-20 21-33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.