23.12.2014/4055

Mervärdesskatt - Rättelse av avdrag - Förskottsbetalning - Köp som inte fullföljs - Bankgaranti

A Ab hade av en finsk säljare beställt en maskin för sin mervärdesskattepliktiga rörelse. A Ab hade till säljaren betalt förskott på köpeskillingen och i sina skattedeklarationer för betalningsmånaden dragit av den mervärdesskatt som ingick i denna förskottsbetalning. Säljaren försattes i konkurs, varför maskinen inte levererades eller förskottsbetalningen återbetalades till A Ab, men med stöd av en bankgaranti som säljaren skaffat för köparens räkning utbetalades till A Ab ett belopp som motsvarade förskottsbetalningarna och mervärdesskatten på dem. Frågan gällde huruvida A Ab till följd av att köpet gick om intet skulle rätta de avdrag för mervärdesskatt som bolaget gjort med anledning av de betalda förskotten på köpeskillingen.

I mervärdesskattelagen finns ingen bestämmelse om att köparen blir skyldig att rätta sina avdrag om en affär inte fullföljs och säljaren inte återbetalar de förskott på köpeskillingen som köparen erlagt. Den betalning som A Ab med anledning av bankgarantin fått av banken skulle inte betraktas som en sådan rabatt eller annan gottgörelse från säljaren till köparen som avses i 78 § 1 mom. eller 118 § i mervärdesskattelagen. Därför saknade det betydelse i sammanhanget att banken med stöd av bankgarantin till A Ab hade betalat ett belopp som motsvarade förskottsbetalningen och mervärdesskatten på dem, och bankgarantin medförde inte heller någon skyldighet för A Ab att rätta avdragen.

En företagsskattebyrås förhandsavgörande för tiden 1.1. - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 15 § 1 mom., 78 § 1 mom. 1 punkten, 118 §, 102 § 1 mom. 1 punkten och 141 §

Direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 62, 63, 65, 168.a, 184, 185.1 och 186

Unionens domstols dom i målet C-107/13, FIRIN

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Timo Viherkenttä, Alice Guimaraes-Purokoski och Leena Äärilä. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.