19.12.2014/3981

Besvärstid - Delgivning med myndighet - Kommuns besvärstid - Användning av mottagningsbevis - Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa - Försenade besvär - Avvisande av besvär

Centralskattenämndens förhandsavgörande, som getts på ansökan av kommunen, hade delgetts kommunen med mottagningsbevis. Trots att förfarandet med mottagningsbevis var avsett att tillämpas endast i fråga om enskilda parter, var delgivning som skett med iakttagande av ett sådant förfarande lagligt. Kommunens besvärstid räknades från det att brevet enligt mottagningsbeviset hade anlänt till kommunens kännedom. Då kommunens besvärsskrift hade anlänt till högsta förvaltningsdomstolen efter utgången av den besvärstid som räknades från den delgivningsdag som framgick av mottagningsbeviset, avvisades kommunens besvär utan att prövas i sak.

Se HFD 2004:110 och HFD 2014:56

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Eila Rother, Timo Viherkenttä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande var Antti Jukarainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.