25.11.2014/3691

Överlåtelseskatt - Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag - Garantikapital - Garantiandel - Inlösen

Ett ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag hade som bundet eget kapital ett garantikapital, som hade delats upp i överlåtbara garantiandelar. Bolaget återbetalade garantikapitalet genom att lösa in garantiandelarna av ägarna. En garantiandel betraktades som ett i 17 § i lagen om överlåtelseskatt avsett värdepapper, för vars överlåtelse skulle betalas överlåtelseskatt enligt 15 § i lagen om överlåtelseskatt.

Lagen om överlåtelseskatt 15 § och 17 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä och Leena Äärilä. Föredragande Arja Niemelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.