27.10.2014/3297

Rättshjälp - Självriskandel - Tolknings- och översättningskostnader

Enligt 20 § 1 mom. i rättshjälpslagen beräknas beloppet av självriskandelen på basis av det arvode och den kostnadsersättning som har fastställts för biträdet.

När rättshjälp beviljas mot självriskandel, beaktas kostnaderna för hjälp med tolkning och översättning som förmånstagaren kan behöva inte vid bestämmandet av självriskandelen.

Rättshjälpslagen 3 §, 4 § 1 mom. 2 punkten och 20 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Liisa Heikkilä och Janne Aer. Föredragande var Kai Träskelin.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.