17.10.2014/3167

Beskattning av personlig inkomst - Skattefri överlåtelsevinst - Generationsväxling - Gårdsbruk - Mottagare - Aktiebolag

Makar som bedrivit gårdsbruk hade sålt sin gårdsbrukslägenhet till ett aktiebolag vars samtliga aktier ägdes av deras son, som fortsatt gårdsbruket. Makarna beskattades för överlåtelsevinst.

När makarna yrkade att beskattningen skulle upphävas och de inte skulle beskattas, konstaterade förvaltningsdomstolen att i 48 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen på ett uttömmande sätt uppräknatss vilka fysiska personer, nära anhöriga till överlåtaren, som var i momentet avsedda mottagare. Följaktligen kunde ett aktiebolag inte vara en sådan mottagare som avsågs i nämnda lagrum. Högsta förvaltningsdomstolen avslog makarnas besvär över förvaltningsdomstolens beslut. Skatteåret 2010.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Timo Viherkenttä, Leena Äärilä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande var Kari Honkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.