11.9.2014/2700

Utkomststöd - Domarjäv - Ledamot av stadsfullmäktige - Ledamot av kommunal nämnd - Föredragande - Förvaltningsrättsekreterare

En ledamot av stadsfullmäktige och bildningsnämnden i A stad var inte jävig att i förvaltningsdomstolen föredra besvär som anförts över socialnämndens i A beslut i ett utkomststödsärende.

Förvaltningsprocesslagen 76 § 1 mom.

Rättegångsbalken 13 kap. 5 § 1 och 2 punkten, 6 § 1 och 2 punkten samt 7 och 8 §

Europeiska människorättskonventionen artikel 6

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Eila Rother, Timo Viherkenttä, Leena Äärilä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.