11.8.2014/2357

Offentlig upphandling - Upphandlingsrättelse - Två anbudsgivares separata yrkanden om upphandlingsrättelse - Separata beslut om att bifalla yrkanden om rättelse - Den upphandlande enhetens felaktiga förfarande - Gemensam handläggning - Avbrytande av upphandlingsförfarandet - Bristfällig motivering till att bifalla yrkande om upphandlingsrättelse och avbryta upphandlingsförfarande

Den upphandlande enheten hade med två separata beslut bifallit de yrkanden om upphandlingsrättelse som två anbudsgivare framställt till enheten och beslutat avbryta upphandlingsförfarandet. I sina beslut om upphandlingsrättelse hade den upphandlande enheten som skäl för sitt avgörande hänvisat till grunder som framförts i yrkandena om upphandlingsrättelse. Enligt det ena yrkandet hade den anbudsgivare som framställt yrkandet på felaktiga grunder uteslutits från anbudsförfarandet och enligt det andra yrkandet hade det segrande anbudet stått i strid med anbudsförfrågan.

Eftersom yrkanden om upphandlingsrättelse och beslutet om att upphäva det tidigare upphandlingsbeslutet och avbryta upphandlingsförfarandet hade gällt samma upphandling och således samma sak, borde yrkandena om upphandlingsrättelse ha behandlats tillsammans och avgjorts med samma beslut. Den upphandlande enheten borde också ha anfört skäl för sitt avgörande att bifalla yrkandena om upphandlingsrättelse och avbryta upphandlingen. Den upphandlande enheten ansågs ha handlat i strid med lagen om offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling 73 och 80 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen, Outi Suviranta och Janne Aer. Föredragande Anne Nenonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.