27.6.2014/2072

Barnskydd - Begränsning av kontakterna - Förlängning av beslut om begränsning - Behörighet

En tjänsteinnehavare inom socialvården hade beslutat begränsa kontakten mellan ett minderårigt barn och barnets föräldrar och mellan barnet och barnets mormor för tiden 21.12.2011 - 19.1.2012. Därefter hade begränsningen av kontakten fortsatt med ett beslut av barnskyddsanstaltens föreståndare. Begränsningen gällde tiden 20.1. - 3.2.2012.

Enligt 63 § 2 mom. i barnskyddslagen är det i regel den ledande tjänsteinnehavare inom socialvården som avses i 13 § 2 och 3 mom. i barnskyddslagen eller en av honom eller henne förordnad person som är behörig att fatta beslut om begränsning av kontakter. Enligt samma 63 § 2 mom. har föreståndaren för en barnskyddsanstalt behörighet att besluta om en kortvarig, högst 30 dygn lång begränsning av kontakter. Behörig att fatta beslut om förlängning av ett beslut om begränsning av kontakter är dock bara ovan nämnda i 13 § 2 och 3 mom. avsedda tjänsteinnehavare.

Eftersom föreståndaren för barnskyddsanstalten inte hade behörighet att besluta om förlängning av en begränsningen av barnets kontakter, skulle föreståndarens och förvaltningsdomstolens beslut om begränsningen av kontakterna för tiden 20.1. - 3.2.2012 upphävas.

Barnskyddslagen 13 § 1 - 3 mom., 62 § 1 och 2 mom. samt 63 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Pirita Pesonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.