26.6.2014/2055

Miljöskyddslag - Förbud mot förorening av grundvatten - Tillsyn - Förvaltningstvång - Föreskrifter för att förhindra förorening - Iakttagande av bestämmelser i lag - Grundvattenområde - Spridning av slamgödsel

En kommunal miljövårdsmyndighet hade i ett beslut som fattats med stöd av 85 § i miljöskyddslagen förbjudit spridning av slamgödsel på åkerskiften som var belägna på ett viktigt grundvattenområde.

Spridning av slamgödsel på grundvattenområden av klass I eller klass II var en åtgärd som principiellt stod i strid med 8 § 1 mom. i miljöskyddslagen och som kunde förbjudas med användning av sådant förvaltningstvång som avses i 84 § i miljöskyddslagen. Det var alltså inte fråga om en sådan situation som avses i 85 § i miljöskyddslagen, där det i avsaknad av en allmän bestämmelse eller föreskrift är skäl att när en oförutsebar risk för förorening yppar sig utfärda en enskild föreskrift för att förhindra förorening av miljön.

Miljöskyddslagen 8 § 1 mom. samt 84 och 85 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori och förvaltningsråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer samt miljösakkunnigsråden Rauno Pääkkönen och Jukka Horppila. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.