15.5.2014/1585

Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - I befolkningsdatasystemet antecknad identitet - Ändring som är ringa - Rättelse av födelsetid i befolkningsdatasystemet - Löpande tidsfrist

X hade kommit till Finland som kvotflykting 3.6.2002. Enligt de handlingar som hänförde sig till valet av X som kvotflykting hade X meddelat att han var född år 1971. Enligt det pass som X vid ankomsten till landet beviljats av Afghanistans ambassad i Teheran, var han född år 1973. Med denna födelsetid hade X också antecknats i befolkningsdatasystemet 3.6.2002.

X:s korrekta födelsetid hade utretts av polisen när X hördes 27.1.2003. På basis av detta hade magistraten 18.2.2003 ändrat uppgiften om X:s födelsetid i befolkningsdatasystemet till år 1971.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att X:s identitet inte hade blivit tillförlitligt utredd på det sätt som avses i 6 § 1 och 2 mom. i medborgarskapslagen. Den ändring av födelseåret som 18.2.2003 gjorts i befolkningsdatasystemet skulle dock under omständigheterna i fallet betraktas som en sådan ringa ändring som avses i 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen, varför den inte hade avbrutit den tioåriga tidsfrist om vilken bestäms i 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen. Eftersom det 29.11.2011, när Migrationsverket fattade sitt beslut, ännu inte hade förflutit tio år sedan X antecknades i befolkningsdatasystemet, hade det inte heller med stöd av 6 § 3 och 4 mom. i medborgarskapslagen varit möjligt att anse att X:s identitet varit utredd vid nämnda tidpunkt.

Medborgarskapslagen 6 §

Se även HFD 2004:115

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.