9.5.2014/1541

Källskatt - Debitering - Kvarskatteränta

A hade 8.12.2003 betalat hela den källskatt och kvarskatteränta för tiden 1.4. - 6.12.2003 som skatteverket debiterat 31.10.2003. A hade dock överklagat debiteringen hos förvaltningsdomstolen, som upphävde den. Skatteverket rättade 27.1.2006 sitt debiteringsbeslut och återbetalade källskatten och kvarskatteräntan till den del som dessa uppburits till alltför högt belopp. Därefter upphävde högsta förvaltningsdomstolen på besvär av skatteombudet förvaltningsdomstolens beslut och skatteverket verkställde 8.11.2010 en ny debitering, som motsvarade den första, varvid A påfördes kvarskatt för tiden 1.4.2003 - 14.12.2010, det vill säga även för tiden 8.12.2003 - 27.1.2006, då källskatten, sådan den debiterats första gången, hade betalats till Skatteförvaltningen. Eftersom kvarskatteränta kan tas ut endast för obetald skatt och den ifrågavarande källskatten inte under nämnda tid varit obetald hos Skatteförvaltningen, kunde A inte påföras kvarskatteränta för tiden 8.12.2003 - 27.1.2006. Källskatt för skatteåret 2002.

Lagen om beskattningsförfarande 43 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä och Leena Äärilä. Föredragande Marjo Snellman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.