29.4.2014/1446

Handikappservice - Ändringsarbeten i bostad - Ombyggnadsplan - Kostnadsberäkning - Avsteg från ombyggnadsplanen - Nödvändiga ändringsarbeten - Skäliga kostnader

En svårt funktionshindrad person hade beviljats ersättning för ändringsarbeten i bostaden. Bygginspektören hade efter en inspektion i bostaden gjort en kalkyl över i förväg planerade, nödvändiga och skäliga ändringsarbeten.

Ändringsarbetena genomfördes med avvikelse från den i förväg uppgjorda ombyggnadsplanen, så att det grovkök som enligt planen skulle bli WC samtidigt också gjordes om till duschplats. Den kommunala myndigheten hade i och för sig ingen rätt att kräva att en funktionshindrad person innan omändringsarbeten utförs överlägger med kommunens representant om vilka ändringsarbeten som är nödvändiga. Vid bedömningen av vilka ändringsarbeten som var nödvändiga kunde man dock ge vikt åt omständigheter som framgick av ombyggnadsplanen och kostnadskalkylen.

Uppgifterna om i vilken mån den duschplats som före ombyggnaden fanns i bostaden kunde användas av sökanden hade gett vid handen att funktionshindren var sådant att det skulle ha varit nödvändigt att bygga den duschplats som inte fanns med i planen. Kostnaderna för den nya duschplatsen skulle inte ersättas av kommunen. Ombyggnaden av grovköket enbart till WC hade däremot förutsatt nödvändiga ändringar som inte hade beaktats i ombyggnadsplanen och på motsvarande sätt inte heller i kostnadskalkylen. Kommunen skulle ersätta skäliga kostnader för dessa ändringsarbeten.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 9 § 3 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 12 § 1 mom. samt 13 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Anne E.Niemi, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Camilla Sandström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.