16.4.2014/1298

Kommunalärende - Återkallande av kommunstyrelses uppdrag - Fullmäktigeinitiativ - Fullmäktiges beslut att inte tillsätta ett tillfälligt utskott - Överklagbarheten av fullmäktiges beslut

Nio kommunfullmäktigeledamöter hade i kommunfullmäktige väckt initiativ om att åtgärder som avses i 21 och 22 § i kommunallagen skulle vidtas för att återkalla kommunstyrelsens uppdrag. Ärendet hade beretts i kommunstyrelsen, som hade beslutat föreslå för fullmäktige bland annat att fullmäktige skulle tillsätta ett tillfälligt utskott för att bereda återkallandet av kommunstyrelsens uppdrag. Fullmäktige beslöt att inte tillsätta något tillfälligt utskott och ansåg att initiativet var slutbehandlat.

Förvaltningsdomstolen avvisade kommunfullmäktigeledamot A:s besvär över kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att fullmäktiges beslut att tillsätta eller inte tillsätta ett tillfälligt utskott kunde jämställas med ett sådant beredningsbeslut som avses i 91 § i kommunallagen. Över ett sådant beslut får inte anföras kommunalbesvär.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fullmäktiges beslut innehöll ett slutligt ställningstagande om att beredningen av det ärende som fullmäktigeinitiativet gällde inte skulle fortsätta. Beslutet var inte enbart ett beslut som gällde beredning, utan fullmäktiges beslut att inte tillsätta ett tillfälligt utskott var ett överklagbart beslut. Förvaltningsdomstolens beslut skulle därför upphävas.

För undvikande av dröjsmål tog högsta förvaltningsdomstolen A:s besvär till omedelbar prövning och avslog dem. Fullmäktige hade inom ramen för sin prövningsrätt kunnat besluta att inget tillfälligt utskott skulle tillsättas. Fullmäktige hade inte använt sin prövningsrätt för annat ändamål än den kunde användas. Beslut var inte heller annars lagstridigt.

Kommunallagen 21 § 1 och 3 mom., 22 § och 91 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Tuomas Lehtonen, Outi Suviranta och Janne Aer. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.