8.4.2014/1190

Kommunalärende - Antagning av budget - Reservering av anslag för en skolas verksamhet - Besluts överklagbarhet - Beslut som gäller beredning - Separat beslut om indragning av skola

Kommunfullmäktige i en kommun hade antagit kommunens budget för 2012 med ett sådant innehåll att för L skola reserverades anslag endast för vårterminen 2012 och i budgeten konstaterades att verksamheten i skolan upphör 31.7.2012. Våren 2012 hade kommunfullmäktige beslutat att skolan dras in 31.7.2012.

Med beaktande av 65, 90 och 91 § i kommunallagen var kommunfullmäktiges beslut, med vilken budgeten antagits, i och för sig ett överklagbart beslut. Ändringssökanden och hans medparter hade överklagat detta beslut till den del som det gällde indragningen av L skola. Till stöd för sina besvär hade ändringssökandena anfört processuella omständigheter, som skulle komma till avgörande när fullmäktige efter separat beredning fattade sitt slutliga beslut om indragningen av L skola. Följaktligen förutsatte ändringssökandenas behov av rättsskydd eller tillsynen över lagligheten av kommunens förvaltning och verksamhet inte att de skulle ha möjlighet att anföra kommunalbesvär över kommunfullmäktiges beslut att anta budgeten till den del som kommunfullmäktige i motiveringen till budgeten hade tagit in ett principiellt ställningstagande om indragning av L skola. Till den del som fullmäktiges beslut att anta budgeten berörde indragningen av L skola gällde beslutet endast beredning och hade således inte kunnat överklagas till den delen.

Kommunallagen 65, 90 och 91 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Anneli Tulikallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.