25.3.2014/909

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Sökande av ändring - Fullföljd av besvär - Krav på besvärstillstånd - Generalplan med rättsverkningar - Utredningsområde - Ett detaljplanområde på ett område där det finns en generalplan med rättsverkningar

En ändring av detaljplanen hade godkänts för ett område som i en generalplan med rättsverkningar hade betecknats som ett utredningsområde, där beslut om markanvändningen skulle tas efter att vattenreningsverket hade upphört med sin verksamhet. I delgeneralplanen hade kommunen inte fattat något sådant sådant beslut om markanvändningen på området som avses i förarbetena till 188 § i markanvändnings- och bygglagen, så att det redan innan detaljplanen uppgjordes skulle ha varit möjligt att påverka de övergripande besluten om markanvändningen på området. I en situation som denna var det motiverat att tolka den bestämmelse i 188 § 5 § mom. i markanvändnings- och bygglagen som begränsar besvärsrätten snävare än ordalydelsen förutsätter. Förvaltningsdomstolens beslut kunde följaktligen överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd.

Se HFD:2012:70, HFD 2012:42, HFD 2011:92 och HFD 16.12.2010 liggare 3764

Markanvändnings- och bygglagen 188 5 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer. Föredragande Esa Hakkola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.