18.3.2014/821

Inkomstskattelag - Avdrag av förluster - Ägarväxling - Undantagslov - Fastställt bokslut - Prövning av ansökan

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en ansökan om tillstånd att få dra av förluster efter ägarbyte inte kunde avvisas med hänvisning till att bokslutet för ifrågavarande år inte hade varit klart när ansökan behandlades. Omröstning 4 - 1 om beslutsskälen.

Inkomstskattelagen 122 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Outi Siimes.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.