6.3.2014/682

Besvärstid - Försenade besvär - Avvisning av besvär - Mottagningsbevis - Delfående - Söndag

Enligt mottagningsbeviset hade ändringssökanden söndagen 29.12.2013 fått del av det beslut i vilket han ville söka ändring. Ansökan om besvärstillstånd borde således ha varit framme hos högsta förvaltningsdomstolen senast tisdagen 28.1.2014. Ansökan hade anlänt till högsta förvaltningsdomstolen 29.1.2014 och således efter besvärstidens utgång. Den omständigheten att dagen för delfåendet hade varit en söndag påverkade inte beräkningen av besvärstiden. HFD avvisade ansökan om besvärstillstånd.

Förvaltningsprocesslagen 22 §, 26 § 1 mom. och 51 § 2 mom.

Lagen om beräknande av laga tid 2 § och 5 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori och förvaltningsråden Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä, Leena Äärilä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Mia Ekman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.