14.1.2014/78

Taxitillstånd - Ändring av stationsplats - Uppdragsavtal

Ett bolag hade 13.11.2009 beviljats ett taxitillstånd med Orimattila som stationsplats. Bolaget hade bedrivit trafik i Orimattila till 22.5.2011. Bolaget hade ansökt om ändring av stationsplatsen så, att även Esbo, Kyrkslätt och Vanda skulle antecknas som stationsplatser i taxitillståndet. Enligt bolaget skulle detta motsvara bolagets uppdragsenliga huvudsakliga verksamhetsområde.

Ett taxitillstånd och ändringar i tillståndet beviljas utgående från bland annat trafikbehovet. Den stationsplats som antecknas i taxitillståndet är ett sätt att styra taxibilarna till körningar på vissa orter, eftersom taxiföretagaren på detta sätt förpliktas att i allmänhet vara tillgänglig för körningar på stationsplatsen. Taxiföretagaren kan ta en kund till vilken plats som helst i Finland och förbinda sig att utföra uppdrag på andra orter, men kan inte fritt stanna någon annanstans än på sin stationsplats för att vänta på nya köruppdrag. Den primära uppgiften är att tillgodose efterfrågan på den egna stationsplatsen.

Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut, med vilket centralen hade avslagit bolagets ansökan, hade grundat sig på en bedömning av trafikbehovet. Bolagets uppdragsavtal eller andra i saken anförda grunder gav inte anledning att ändra stationsplatsen.

Lagen om taxitrafik 2 § 5 punkten, 10 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. samt 19 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori och förvaltningsråden Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä och Mikko Pikkujämsä. Föredragande Marja Leena Kemppainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.