7.1.2014/22

Offentlig upphandling - Behandlingstillstånd - Upphandling som grundar sig på ramavtal - Motivering av beslut om behandlingstillstånd

Enligt 86 § 3 mom. i lagen om offentlig upphandling får en upphandling som grundar sig på ett ramavtal enligt 32 § inte sökas ändring genom besvär om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas om 1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller 2) det finns ett vägande skäl som hänför sig till den upphandlande enhetens förfarande.

När marknadsdomstolen ansåg att det enligt 86 § 3 mom. i lagen om offentlig upphandling fanns

förutsättningar att bevilja behandlingstillstånd, skulle sådant beviljas. Marknadsdomstolen var inte skyldig att särskilt motivera ett beslut med vilket behandlingstillstånd beviljades.

Lagen om offentlig upphandling 86 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Irma Telivuo, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen och Janne Aer. Föredragande Anne Nenonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.