13.12.2013/3940

Handikappservice - Personlig assistans - Nödvändiga kostnader - Levnadskostnader

En gravt handikappad person hade beviljats personlig assistans 24 timmar om dygnet. Denna assistans hade utförts av i medeltal fem assistenter. Personen bodde tillsammans med sina föräldrar. De el- och vattenkostnader som anlitandet av assistenterna medförde ansågs till sin karaktär vara normala levnadskostnader för familjen. I saken hade inte visats att anordnandet av assistenttjänsterna för den gravt handikappade personen skulle ha medfört sådana extra kostnader som kunde särskiljas från familjens levnadskostnader och som skulle ha varit nödvändiga. Yrkandet om ersättning för el- och vattenkostnader kunde avslås.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 d § 1 mom. och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski och Janne Aer. Ärendets föredragande Camilla Sandström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.